Hvordan skal regnskabet for en grundejerforening se ud?

Det kan være svært at finde ud af hvordan regnskabet for en grundejerforeningen skal se ud.

Kasper Frandsen
August 15, 2021
Administration

Det kan være svært at finde ud af hvordan regnskabet for en grundejerforeningen skal se ud. Der er relativt stor metodefrihed når det kommer til regnskaber og budgetter. Det gør det desværre bare ikke særligt nemt at blive enige. De fleste virksomheder følger erhvervsstyrelsens retningslinjer og ikke mindst de krav, der er om god regnskabsskik. I Danmark er det sådan, at kravene til regnskaber og budgetter, vokser i takt med virksomhedernes størrelse. Er de særligt store og miljømæssigt tunge, er der også krav om miljøregnskaber.

Det samme gælder ikke foreninger. Heldigvis, for den gennemsnitlige ejerforening har en temmelig begrænset størrelse. Samtidig er kompleksiteten ikke særligt høj, så man behøver ikke et stort og kompliceret system til det.

På den anden side, kan man bestemt også sige, at uheldigvis ikke er sådan. For det betyderat der ikke er nogle lovfaste regler for, hvordan regnskaberne skal stilles op. Det kan give anledning til problemer i bestyrelsen, som vi beskriver længere nede i denne artikel.

Man kan måske bedst sammenligne en grundejerforening med meget lille virksomhed. Og indenfor dét felt, er der mange gængse opstillinger og standarder. Det gælder blandt andet:

Man kan altså nemt læse sig træt i de mange muligheder. Hvis der er uenighed ibestyrelsen om hvordan tingene skal gøres, så kan man også nemt finde ’detrette skyts’ uanset hvilken holdning man har.

Vi har udviklet en standard for en grundejerforeningsregnskab

For at skabe ét fast holdepunkt har vi i MinEjerforening udviklet en standard for regnskab, der er skræddersyet til Grundejerforeninger & Ejerforeninger. Den overholder de krav, der er fra Erhvervsstyrelsen, vejledningerne fra FSR og den er fuldt forståelig for deltagere på en generalforsamling.

Hvad indeholder et regnskab

Et regnskab, der lever op til de forskellige krav og guidelines skal have både en resultatopgørelse og en balance. Hvad det dækker over, forklarer vi kort nedenfor.

Resultatopgørelsen, viser hvor foreningen har fået ind fra (Indtægter) og hvad foreningen har brugt penge på (Omkostninger). Når man læser resultatopgørelsen får man forklaret ’hvad der er sket i løbet af året’. Ordet resultatopgørelse kommer fravirksomhedsverdenen, hvor begrebet ”resultat” dækker over hvad virksomheden har tjent i årets løb. Derfor er denne del af regnskabet, en opgørelse over hvordan man har opnået sit ’resultat’.

Balancen, kaldes også nogle gange for ’Status’. Den indeholder to sider: ’Aktiver’ og ’Passiver’. Alle af de her begreber er noget, der ikke rigtig giver mening i hverdagen. Det er bare meget specifikke begreber som bruges i regnskabs- og økonomiverdenen.

Aktiver, dækker over foreningens ’anvendelse af kapital’ og viser hvad foreningen har af værdier. Det kan være penge i banken, bygninger, materialer, køretøjer, inventar osv.).

Passiver ,dækker over foreningens ’frembringelse af kapital’ og viser hvordan foreningen har skaffet sine værdier. Det kan være med medlemmernes penge, lån i banken, realkredit osv.  

Vores regnskabssystem sørger selv for at få tingene til at stemme, og man kan producere sit regnskab med resultatopgørelse og balance, ved at trykke på en knap. Så har man brug for et kvartals, eller halvårsregnskab, er det ikke noget problem.

Konflikter og uenighed i bestyrelsen om regnskab og budget

Vi hører indimellem om, at det I nogle ejerforeninger og grundejerforeninger kan være svært at blive enige om budget og regnskab . Det gælder især hvilken skabelonman skal bruge, og hvordan det skal se ud, for at regnskabet er ‘rigtigt’. Medregnskabssprog taler man om hvordan ”opstillingen” af budgettet eller regnskabet ser ud. Enkelte steder kan det blive til helt reelle konflikter ibestyrelsen eller store diskussioner på generalforsamlingen.

Det er ikke særligt gavnligt for samarbejdet og sammenholdet i ejerforeningen. Det kan betyde at interessen fra andre frivillige forsvinder, og at medlemmerne på generalforsamlingen sidder tilbage med et billede af, at bestyrelsen ikke har fokus på de rigtige ting, eller ’det, der betyder noget’.

Det kan være svært at håndtere uenighed i ejerforeningen og i bestyrelsen. Selvom man er et ulige antal, kan man opleve nogle medlemmer af bestyrelsen er så viljestærke og har så stor gennemslagskraft, at det ikke er muligt at træffe beslutninger uden deres opbakning. Hvis emnet så ovenikøbet af et noget teknisk, som f.eks. regnskab eller budget, kan det være helt umuligt at få gennemført nogle forandringer.

Lige præcismed regnskabet og budgettet er det meget vigtigt, at det er opstillet på en måde, så det er forståeligt og overskueligt for alle medlemmer i foreningen. Og alle medlemmer har en helt legitim ret, til at se både regnskabet og budgettet.

Det er bestyrelsens opgave at sikre, at alle har adgang til regnskab og budget inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der være mulighed for at stille spørgsmål og få dem besvaret.

Kontakt os, hvis I har brug for hjælp til regnskab eller budget.