Kom godt i gang efter Corona

Det kan være en udfordring, at få gang i det frivillige arbejde efter corona.

Kasper Frandsen
August 13, 2021
Vejledninger

Det kan være en udfordring, at få gang i det frivillige arbejde efter corona. Det gælder sport- og fritidsaktiviteter og det gælder også for ejerforeninger og grundejerforeninger.

Selv under normale forhold kan det godt være svært at svinge sig op til det frivillige arbejde i grundejerforeningen eller ejerforeningen, efter sommerferien. I 2021 er det måske en særlig opgave fordi alle beboere og ejere også har været ramt af corona-nedlukning.

For de fleste, har der været fuldstændig stop for frivillige og sociale aktiviteter. Corona-trætheden er noget der kan mærkes. Det skriver online-avisen Zetland blandt andet om her. Vi hører heldigvis i mange ejerforeninger, at man har holdt korte digitale møder. Desværre er der også en stor gruppe ejerforeninger som ikke har haft aktiviteter siden landet blev lukket ned første gang i marts 2020. Her opfordrede statsministeren alle frivillige foreninger til at lukke, og her tæller grund- og ejerforeninger selvfølgelig med.

Uanset om du er formand, kasserer eller bestyrelsesmedlem sidder du måske med spørgsmålet om, hvordan man kommer godt i gang igen efter Corona.

Hos MinEjerforening kender vi til udfordringerne og derfor vil vi dele nogle af de erfaringer og råd, som vi har fået ind. Her er fem tips til at komme godt i gang i din ejerforening:

  1. Start med noget socialt. Over 50% af danskerne er allerede vaccinerede og dem der ikke er, er hovedsagelig gode til at blive testede. Derfor er der ingen hindring for, at første møde kan være et socialt møde. Det kan være en gåtur i jeres område, en eftermiddagskaffe eller en middag, hvis overskuddet og økonomien er til det. Vi oplever at mange bestyrelser er særdeles mådeholdne med udgifter til bestyrelsens egne møder, og det er forbilledligt. Omvendt vil vi gerne gøre det helt klart, at en middag eller eftermiddagskaffe godt kan forsvares i langt de fleste grund- eller ejerforeninger. Et socialt møde er en god start, fordi langt de fleste huskes på, at I deler det samme mål, nemlig at tage vare på jeres fællesskab helt lokalt. Når man bliver mindet om det, går alle hjem en smule mere motiverede, og det kan smitte af på næste møde.

  2. Hold fast i det i plejer at gøre. Mange tilbagevendende faste arrangementer er blevet aflyst. Samtidig kan det være, der er nye beboere og medlemmer af jeres forening. Derfor vil vi opfordre til at I holder fast de arrangementer, i plejer at have. Det kan være sensommerfesten, I skal holde fast i. Måske et halloween-arrangement for børnene eller en lille julekomsammen, vil være passende? Sørg for allerede nu, at melde det ud, så folk ved, at de kan regne med, at det bliver til noget i år. Hvis I ikke har for vane at have større sociale arrangementer, kan nogle af de nye tilflyttere, måske lokkes til at give en hånd med?

  3. Lav en plan over de kommende opgaver. En oversigt over de emner, der skal diskuteres og besluttes, kan også være en god idé. Hvis I deler planen med medlemmerne, synliggør I jeres arbejde. Det gør det nemmere at rekruttere nye kandidater til bestyrelsen. Måske er der også en eller flere medlemmer, der har mod på at være med til ét projekt, fremfor at have en fast plads i bestyrelsen. Sæt gerne et navn og eventuelt en deadline på opgaverne. Så ved alle, hvem der har ansvaret. Det kan også være motiverende, hvis man ved, at man skal arbejde sammen med en bestemt person.

  4. Kommunikér med medlemmerne. Vi vil opfordre til at I sender en kort status ud, gerne op til flere gange om året. I vores egne ejerforeninger, bruger vi de naturlige pauser der kommer i årets løb, f.eks. op til ferierne. Så får medlemmerne et kort skriv om hvad bestyrelsen arbejder med og hvad der vil ske i den kommende periode. Vi kombinerer det altid med en god sommer- eller julehilsen.  Det giver medlemmerne en fornemmelse af at der sker noget. Det gør også bestyrelsesarbejdet mere nærværende og er med til at styrke fællesskabet.

  5. Grib corona-pausen som en mulighed for at evaluere om jeres hidtidige mødeform er passende. Skal I ændre på hvor tit i holder møder? Skal typen af møder ændres? Måske er det fremtiden at halvdelen af møderne foregår digitalt? Det har vi en guide til her. I nogle foreninger er man gået over til at bestyrelsen er ganske lille, f.eks. bare 4 personer. Til gengæld er der så arbejdsgrupper eller teams, der er åbne for alle beboere og ejere. Så er bestyrelsen mere koordinerende og folk kan engagere sig i lige præcis dét, de brænder for. Med korte onlinemøder er det markant nemmere at holde kontakten på tværs af arbejdsgrupper.

Har du flere ideer eller gode erfaringer er du meget velkommen til at skrive til os. Det er dig og dine med-frivillige der er rygraden i det lokale liv. Grund- og ejerforeningerne handler om så meget mere end lige skat, vand- og varmeregnskaber. Det er her vi kommer til at kende hinanden på tværs af etager eller hække. Vi opfordrer alle nye ejere til at melde sig ind i deres grundejerforening, for det er i foreningerne at vi skaber en tryg ramme om vores dagligdag.

Derfor håber vi at ovenstående har været interessant læsning og vi ønsker dig alt held med at genstarte foreningsarbejdet her i andet halvår af 2021.