Nabostøj: Hvad kan du gøre?

Det kan være enormt irriterende at blive generet af en støjende nabo, men hvad stiller man egentlig op?

Kasper Frandsen
August 13, 2021
Vejledninger

Støj fra naboen er et problem mange sikkert kan nikke genkendende til. Det kan være enormt irriterende at blive generet af en støjende nabo, men hvad stiller man egentlig op? Det er svært helt at komme uden om støj fra naboen, men der findes flere måder at undgå problemer på.

Hvad gør du konkret ved nabostøj?

Der er mange måder, som din nabo på generende og mere eller mindre unødvendig vis kan støje på. Det kan for eksempel være, at din nabo ofte holder fest, hører høj musik eller slår græs på upassende tidspunkter. Det mest indlysende og oplagte råd er direkte at konfrontere din larmende nabo med problemet: Tag på diplomatisk, forstående og rolig vis en snak om, hvornår du gerne vil have, at der er ro og hvorfor. Det handler først og fremmest om at gøre din nabo opmærksom på, at vedkommendes støjniveau generer dig. Er dette ikke nok til at komme problemet til livs, gælder følgende regler for på hvilken måde, du kan klage:

  • Bor du i en privat udlejningsbolig, så kan du henvende dig til din udlejer. Udlejeren tager så fat i din larmende nabo, og hvis der stadig ikke sker nogen forbedring, kan udlejer i yderste instans vælge at opsige din nabos lejemål.
  • Bor du i et alment boligbyggeri, så er det anbefalelsesværdigt at du tager kontakt til kommunens beboerklagenævn, som blandt andet har til formål at løse problemer mellem beboere i almene boligbyggerier.
  • Oplever du støj i din ejerbolig, så du ønsker at klage over en anden boligejer, så kan du tage sagen op til en generalforsamling i din grundejer-, ejerlejligheds- eller andelsboligforening. Ellers kan du for eksempel kontakte bestyrelsen, som så på en generalforsamling kan diskutere problemet mere overordnet set – hvis du altså ikke åbenlyst ønsker at hænge din nabo ud.

Her kan du læse om Bygningsreglementets regler på området. 

Hvad kan du gøre, hvis det er dig, der larmer?

Har du fået klager for at larme for meget og ønsker du at undgå det i fremtiden, så er den nemmeste og mest ligetil løsning at prøve at undgå at larme – skru ned for musikken, tag skoene af, når du går rundt, hvis du har en lydfølsom underbo, og begræns larmende aktiviteter til dagens lyse timer. Men alt med måde selvfølgelig – Du skal også have lov til at leve. Dog er det også vigtigt, at du sætter dig i din nabos sted og prøver at forstå, hvorfor vedkommende klager. Der er trods alt ingen, der hver weekend har lyst til at blive holdt vågen af en festende nabo. Derudover er følgende gode råd til at dæmpe dit støjniveau og holde dig på god fod med dine naboer:

  • Sørg for at overholde husordenen i boligforeningen eller de regler, som der er blevet vedtaget i grundejerforeningen
  • Få lydisoleret din bolig
  • Sørg for at lukke alle vinduer og døre, hvis du hører høj musik eller lignende
  • Sørg for at varsle dine naboer i god tid, når du for eksempel skal holde fest, renovere eller lignende

Nabostøj er en fælles udfordring

Nabostøj er en fælles udfordring, som kræver en fælles løsning. Der er altså behov for en god tone – en dialog. Det handler om at arbejde sammen for at sikre et godt naboskab. Hvis I i fællesskab kommer frem til, at det vil være en god idé at investere i lydisolering til bygning, er dette også en opgave, der skal løftes i fællesskab. Lydisolering kan i mange tilfælde være en god løsning, men mere omfattende selvfølgelig. Problemer med støjgener kan nemlig ofte bunde i dårlig lydisolering, for så kan selv simple hverdagslyde høres ret tydeligt af naboen igennem loft, gulv, væg og ventilationskanaler.

Derfor er det også vigtigt at gå til sagen på diplomatisk vis og forholde sig til, at det ikke nødvendigvis er naboen, der larmer overdrevet meget, men at støjgenerne lige så vel kan skyldes ringe lydisolering – og så er det jo lidt en anden sag.