Spørg os - Generationsskifte i ejerforeningen

I bestyrelsen for grundejerforeninger og ejerforeninger er det ofte de samme mennesker, der stiller op år efter år

Kasper Frandsen
August 13, 2021
Vejledninger

Hos MinEjerforening fik vi en henvendelse fra en mand i 40erne, der netop havde købt sig ind i en villa, og var blevet valgt til bestyrelsen for grundejerforeningen på den årlige generalforsamling. De har i hans del af Danmark, en større grundejerforening, hvor formands- og kasser-posten bestrides af en person, der har været aktiv i grundejerforeningen de sidste 12 år. I midlertidig var vedkommende med årene blevet noget træt af opgaven, og bragte en særligt negativ stemning ind i til bestyrelsens møder. Vores skribent bemærkede at det var svært at træffe beslutninger, fordi formanden havde det med at veje for- og imod i mange timer, og at diskussionerne kørte i cirkler. Han havde talt med et par andre i bestyrelsen som også gerne så en ændring i bestyrelsens hverdag.

Dog erkendte de alle sammen at personen, der har været rygraden i fællesskabet før deres tid, har stor erfaring og brænder for det frivillige foreningsliv. Så hvad gør man, hvis man alligevel gerne vil have et medlem af bestyrelsen til at træde tilbage?

Tordenskjolds Soldater

I bestyrelsen for grundejerforeninger og ejerforeninger er det ofte de samme mennesker, der stiller op år efter år. ”Tordenskjolds Soldater” kalder man det typisk, hvis det er den samme kreds af personer, der bærer ansvaret og løfter opgaven.

Ofte er netop Tordenskjolds Soldater meget engagerede i foreningen, de er særdeles vedholdende og drevet af en stor ansvarsfølelse for fællesskabet. Hvis de har været med i mange år, kan man have stor gavn af deres erfaring og indsigt.

Desværre kan Tordenskjolds Soldater også være en afgørende faktor for, at nye tilflyttere vælger ikke at engagere sig. Det kan være ud fra et billede af at ”Det kan jeg nok ikke gøre lige så godt som dem” eller ”Det er en lukket klub, hvor jeg er bange for ikke at føle mig velkommen”. I skribentens enkelte tilfælde, kan det også være sådan, at Tordenskjolds Soldat har meget bestemte holdninger og meninger.  Det kan der jo være god grund til, f.eks. erfaring og et langvarigt engagement. Hvis der så, som i eksemplet, er nytilkomne, der vil noget andet, eller har en anden holdning, vil de typisk holde sig fra at engagere sig, for at undgå en konflikt.

Det giver altså et rigtig svært menneskeligt dilemma. På den ene side har man i ejerforeningen nogle dedikerede mennesker, der har lagt og lægger stor energi i fællesskabet. På den anden tide, er det måske tid til at overlade roret til nogle andre, for at få skabt grobund for forandringer.

I dialogen med vores medlem kom det frem, at han havde meget stor respekt og beundring for formanden for foreningen: ”Er du gal, det er jo vedkommende, der er årsagen til at der overhovedet er et fællesskab her på vejen”. Netop ud fra at forstå, at formanden følte et stort ansvar for foreningen, fik vi frem, at det sandsynligvis også ville være vigtigt for formanden, at vide, at der var andre, der ville tage det ansvar i fremtiden.

Hvad gør man så ? Samtale er vejen frem

I MinEjerforening har vi rådede vi vores medlem til at tage en personlig snak en-til-en med Tordenskjolds Soldat. Vi opfordrer til at det bliver gjort helt tydeligt, at der er nogle nye dedikerede kræfter, der lover både formanden og foreningen, at gøre sit yderste for fællesskabet. Så kan formanden nemlig gå af med sindsro, uden at skulle være bange for at deres fællesskab bliver forsømt.

Derudover synes vi, det er vigtigt at takke for den store indsats og anerkende den når man ser den. Når både forsikringen om at foreningen er i sikre hænder og anerkendelsen om den historiske indsats er på plads, kan man nemmere have en samtale om, hvordan den afgående formand og kasserer måske gerne vil anerkendes og takkes, af foreningen. Det er noget, vi oplever man desværre ofte er relativt dårlig til i foreningerne. Nemlig at sige en stor og hjertevarm tak til de ildsjæle, der vogter om fællesskabet.

Måske sker det netop, fordi der ofte går så længe, at relationerne bliver dårlige, inden man får taget den voksne samtale om hvornår og hvordan, man med sindsro kan takke af.  

Hvordan takker I medlemmerne af bestyrelsen i jeres ejerforening?